Obračun plač za gospodarstvo – april 2020

Glede na sprejete spremembe Interventnega zakona v povezavi z bolezninami, svetujemo da obračun plače pripravite na osnovi tega navodila. Vsi, ki imate v obračunu plač tudi bonitete, si namestite zadnjo objavljeno verzijo iCentra (obračun vrst dohodka 1002 in 1004 z bonitetami je bil dopolnjen z verzijo 2020.05.007 oziroma novejšo).

Plačo za april morate prav tako kot marec, obračunati v več obračunih, za vsako vrsto dohodka na REK-1 obrazcu posebej. Razlike med plačo za marec in april so predvsem v obračunu boleznin od vključno 11.4.2020 dalje, ki gredo že prvi dan v breme ZZZS.

Zaradi kompleksnosti obračunov svetujemo naslednji postopek obračuna:

  • 1 .obračun – Vrsta dohodka 1004 – Čakanje na delo – obračunate samo tisti, ki ste oddali vlogo na Zavod za zaposlovanje in boste za čakanje na delo in višjo silo uveljavljali subvencijo (vam bo država vrnila naknadno vrnila še dohodnino in neto plačo zaposlenih iz tega obračuna).
  • 2. obračun – Vrsta dohodka 1001 – Plača in nadomestila plače
  • 3. obračun – Vrsta dohodka 1002 – Plačilo za delo v času epidemije

 Obračun plač za gospodarstvo – april 2020

Natisni