Obračun oskrbnine za mesec oktober

Pred pričetkom priprave obračuna svetujemo, da se namesti zadnjo verzijo (od 2020.14.003 naprej) ter, da se naredi arhiv OST.

Najprej preberite navodila v celoti, nato začnite z urejanjem v OST, ker je spodaj opisan vrstni red  priprave sprememb zelo pomemben.

Spremljajte zadnjo spremembo navodil v primeru, če bomo v navodila še kaj dopisali. Zadnja sprememba navodila 2.11.2020 ob 10:35.

Navodila

Dodatno opozorilo (6.11.2020)

Izstavitev računa občinam

Program deluje kot do sedaj, to pomeni, da naredi račun za občine zavezanke. Ko boste izstavljali račune občinam morate, glede na okrožnico, občinam zavezankam zmanjšati znesek oprostitve plačil staršev (znesek starša vrtec zaprt na izpisu doplačila oskrbnine) ter ta znesek zaračunati občini ustanoviteljici.

Natisni