Obračun odsotnosti z dela v primeru naravne nesreče