Obračun

Izpis vsebuje obračun storitev (in oskrbe v vrtcih) za vsakega otroka posebej (pri tem so upoštevana tudi plačila doplačnikov in zaokrožitve), skupaj za skupino in skupaj za šolo, vrtec oziroma dom.

·      Leto obračuna, Številka obračuna - če želimo pripraviti izpis obračuna za daljše obdobje, lahko to določimo s pomočjo polj Leto obračuna in Številka obračuna od do.

·      Enota – izberemo med Vse enote ali Za enoto. V primeru, da smo v polju Enota izbrali možnost Za enoto, je polje Šifra enote aktivno in lahko v šifrantu izberemo enoto, za katero bomo pripravili izpis.

·      Od do šifre skupine – omejimo izpis s šifro skupine.

·      Pregled davkov – če polje potrdimo, pomeni, da se bodo rekapitulacije davkov tiskale.

·      Akontacija prispevka staršev v primeru, da bo polje Akontacija prispevka staršev potrjena in da bo v obračunu zapisan podatek z datumom vloge do, ki je manjši od datuma opravljanja do, potem se bo namesto Prispevek staršev izpisalo besedilo Akontacija prisp.staršev.

·      Opis liste – vpišemo besedilo, ki se bo izpisovalo v glavi liste.

·      Uredi po – izberemo, kako se bodo razvrščali podatki: Skupina, Naziv otroka ali Skupina, Šifra otroka ali Skupina, Številka računa.

Natisni