Obdobja

Preden začnemo z vnosom podatkov v glavno knjigo vnesemo toliko obdobij kolikor jih potrebujemo za knjiženje. Obdobje praviloma pomeni mesec knjiženja. Šifra obdobja je trimestna. Obvezno je obdobje 000, ki pomeni otvoritveno bilanco.

 

Pri vnosu in urejanju obdobij moramo izpolniti sledeče podatke:

·      Šifra – vpišemo šifro meseca. Za januar vnesemo 1, februar 2,… Program omogoča vnos obdobja od 000 - 999. Uporabnikom svetujemo da si odprejo 16 obdobij skupaj z obdobjem 000.

·      Naziv – vnesemo ime meseca.

·      Datum spodnje meje – vpišemo spodnjo mejo obdobja. Pri mesecu januarju je to 01.01.XX. Podatek je obvezen.

·      Datum zgornje meje – vpišemo zgornjo mejo obdobja. Pri mesecu januarju je to 31.01.XX. Podatek je obvezen.

·      Knjiženje dovoljeno – v obdobje lahko knjižimo samo v primeru, da je to polje označeno s kljukico.

 

Pri vnosu obdobij si lahko pomagamo z gumbom Datumske meje obdobja.  Ko prvič vstopimo v šifrant je tabela prazna in ob kliku na gumb Datumske meje obdobja nas program vpraša po Začetnem datumu poslovnega leta. Datum vpišemo, in ko okence potrdimo program odpre obdobja 000-012 z ustreznimi datumskimi mejami.

 

Z gumbom Datumske meje obdobja si lahko pomagamo tudi v primeru, ko imamo šifrant obdobij samo delno urejen. V takem primeru program napolni datumske meje obdobij, ki so vnesena v šifrant obdobij in odpre manjkajoča obdobja do vključno obdobja 012.

Natisni