Novi zneski premij KDPZ za javni sektor

V Uradnem listu 82/21.12.18 so bili objavljeni novi zneski premij KDPZ, ki veljajo od obračuna plače za mesec januar 2019 dalje (izplačilo v februarju). Nove zneske premij smo vgradili v verzijo iCentra 2019_01_001 oziroma novejšo.

Premije KDPZ 01_19

Natisni