Nove vrednosti premij KDPZ za javni sektor

V Uradnem listu 80/27.12.19 so bili objavljeni novi zneski premij KDPZ, ki veljajo od obračuna plače za mesec januar 2020 dalje (izplačilo v februarju). Nove zneske premij smo vgradili v verzijo iCentra 2020_01_003 oziroma novejšo.

Natisni