Nove vrednosti PR od 09/2016

S 1.9.2016 se na osnovi Dogovora o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju za leto 2016 spremenijo vrednosti plačnih razredov. V prilogi vam prilagamo navodilo za uvoz novih PR ter datoteko z novimi plačnimi razredi

Novi PR - Navodilo

kerazredplacilni.txt

Natisni