Nova delovna mesta za javni sektor

Ministrstvo za javno upravo je objavilo nov Katalog funkcij, delovnih mest in nazivov. V navodilu je opisan postopek uvoza delovnih mest.

Delovna mesta_01_19

Natisni