Nepravočasna odjava – subvencionirana odjava

Zakon o šolski prehrani predvideva možnost nepravočasnih odjav v primeru višje sile (bolezni, naravne nesreče…), v izrednih okoliščinah. Program takšne odjave upošteva pri izračunu za plačilo. Vrednost takšne storitve se razdeli med MIZKS in starša (podobno izračunu, kot da bi bil obrok koriščen).

 

Za vpis subvencionirane odjave mora biti izpolnjenih več pogojev:

·      Otrok mora imeti vpisano subvencijo (OST à Evidentiranje obrokov à Subvencije obrokov) in odločitve vezana na subvencijo mora biti različna od Zavrnjeno.

·      Storitev, ki je vezana na subvencije obrokov, mora imeti to določeno tako, da ima polje Subvencija malica oz. Subvencija kosila potrjeno (kljukica) in v tem primeru vneseno ustrezno Oznako obroka 2=Malica oz. 3=Kosilo. V primeru, da učencu/dijaku pripada Splošna subvencija/Splošna in dodatna subvencija (1/3 ali 1/6)/Subvencija malica in kosila, bo preverjal v neposrednem vnosu, da je obrok 2 in na storitvi kljukica Subvencija malica. V primeru, da učencu/dijaku pripada Subvencija malica in kosila, bo preverjal v neposrednem vnosu, da je obrok 3 in na storitvi kljukica Subvencija kosila.

·      Operater, ki želi vpisati subvencionirano odjavo mora imeti dovoljenje za tak vpis v varnostnem sistemu (iCenter – Varnostni sistem aplikacijski – prepoved (X) – Prepoved vnosa nepravočasne odjave)

 

Subvencionirana odjava se vpiše podobno kot navadna odjava preko Neposrednega vnosa za določenega otroka. Preko desne tipke na miški nam je dostopna možnost izbire subvencionirane odjave, če so vsi zgoraj našteti pogoji izpolnjeni. Po vnosu je takšna odjava prikazana kot »SO« (subvencionirana odjava).

Natisni