Neplačano po strankah

Izpis se nahaja v meniju Izpisi in pregledi / Neplačano po strankah. Program omogoča izpis odprtih dokumentov po strankah.

OSNOVNI IZBOR

·      Leto - program predlaga letnico iz nastavitev, v primeru da želimo izpise preteklih let popravimo letnico.

·      Šifra stranke od .. do - določimo stranke za katere želimo pregled.

·      Šifra konta od .. do - določimo konte za katere želimo pregled neplačano po strankah. V primeru, da ne vpišemo nobenega konta, program upošteva vse saldakontne konte.

·      Prva gruča strank od ..do – če imamo na strankah vpisano prvo gručo, izberemo prvo gručo strank za katere želimo izpis.

·      Druga gruča strank od ..do – če imamo na strankah vpisano drugo gručo, izberemo drugo gručo strank za katere želimo izpis.

·      Do obdobja - določimo obdobje do katerega želimo izpis podatkov. V primeru, da vpišemo obdobje 12 pomeni, da nam bo program pri prikazu neplačanega po strankah, upošteval vsa obdobja vključno z obdobjem 12.

·      Datum dokumenta od .. do - program upošteva vse dokumente, ki nosijo datum dokumenta, ki je večji ali enak datumu zapisanem v polju od, ter manjši ali enak datumu zapisanem v polju do.

·      Datum DUR-a od .. do - program upošteva vse dokumente, ki nosijo datum DUR-a, ki je večji ali enak datumu zapisanem v polju od, ter manjši ali enak datumu zapisanem v polju do.

·      Datum zapadlosti od .. do - program upošteva vse dokumente, ki nosijo datum zapadlosti, ki je večji ali enak datumu zapisanem v polju od, ter manjši ali enak datumu zapisanem v polju do.

·      Ime izpisne liste - v primeru, da želimo natisnjeno listo odprtih dokumentov opremiti z naslovom, vnesemo na to mesto poljuben tekst, ki se nam bo izpisoval v glavi natisnjene liste.

·      Osnovno razvrščanje – izbiramo med Brez razvrščanja po gruči strank, Po prvi gruči strank, Po drugi gruči strank.

·      Dodatno razvrščanje – izbiramo med Po šifri stranke, Po nazivu stranke, Po odprtih zneskih v breme, Po odprtih zneskih v dobro.

·      Način razvrščanja – izbiramo med Padajoče ali Naraščajoče.

DODATNI IZBOR

·      Šifra SM od .. do - izberemo SM za katerega želimo pripraviti izpis.

·      Šifra SN od .. do - izberemo SN za katerega želimo pripraviti izpis.

·      Šifra referenta od .. do – izberemo referenta za katerega želimo pripraviti izpis.

Natisni