Nastavljanje varnostnega sistema

Varnostni sistem oz. okno, v katerem nastavljamo obnašanje programa za posamezne operaterje, je dostopen preko izbire »Varnostni sistem« v sistemskem meniju oken, kjer je le ta bil vgrajen (izjema je okno za izbiro uporabniških nazivov, saj je tam vedno dostopen).

Poleg tega je varnostni sistem dostopen samo operaterjem, ki imajo vpisan nivo 1 (sistemskim administratorejm), vsi ostali pa te izbire v sistemskem meniju ne vidijo.

Natisni