Nastavitve: Zavihek Splošno

Tu vnesemo podatke, ki natančno določajo delovanje programa.

·      Šifra jezikovnega področja za opise jedi – obvezno vnesemo šifro jezikovnega področja iz šifranta Jezikovna področja, kamor zapisujemo recepte za pripravo jedi ob njihovem vnosu.

·      Šifra cenika za nabavne cene – obvezno vnesemo šifro cenika iz šifranta Cenovna področa, kamor zapisujemo nabavne cene sestavin ob njihovem vnosu.

·      Šifra skladišča za material – vnesemo šifro skladišča materiala iz šifranta Skladišča. Podatek je obvezen, če je vzpostavljena povezava z MSP (glej zavihek Povezave).

·      Šifra vrste prometa – vnesemo šifro vrste prometa iz šifranta Vrste prometa. Podatek je obvezen, če je vzpostavljena povezava z MSP (glej zavihek Povezave), in se rabi pri knjiženju porabe.

·      Šifra stranke uporabnika – vnesemo šifro stranke, ki je uporabnik programa, iz šifranta Stranke. Podatek je obvezen, če je vzpostavljena povezava z MSP (glej zavihek Povezave), in se rabi pri knjiženju porabe.

·      Šifra konta porabe – vnesemo šifro konta iz šifranta Kontni plan. Podatek je obvezen, če je vzpostavljena povezava z MSP (glej zavihek Povezave), in se rabi pri knjiženju porabe.

·      Šifra referenta – vnesemo šifro referenta iz šifranta Referenti. Podatek je obvezen, če je vzpostavljena povezava z MSP (glej zavihek Povezave), in se rabi pri knjiženju porabe.

Natisni