Nastavitev novega odbitnega deleža

Za tiste organizacije, ki morajo pri uveljavljanju odbitka vstopnega DDV upoštevati odbitni delež je potrebno odbitni delež za leto 2018 izračunati in ga vnesti v program. Najprej v modulu Davek na dodano vrednost N / Šifranti / Odbitni deleži spremenimo naziv odbitnega deleža ali pa vnesemo nov odbitni delež.

Nastavitev novega odbitnega deleža

Natisni