Napačen podatek število učencev/dijakov na izpisu subvencije šolske prehrane

Obveščamo vas, da je v zadnjih verzijah težava pri izpisu v Obračunu storitev --> Evidentiranje obrokov --> Subvencija šolske prehrane. Na izpisu ne prikazuje pravilnega števila učencev v koloni: Število prijavljenih učencev/dijakov pri kosilu v tistih primerih, kjer imate več različnih cen kosil (npr. malo in veliko kosilo).

Nepravilno število se prikaže, če se ne omejimo na storitev od do:

Natisni