Načini vplačil/izplačil

Ob vhodu v meni se nam odpre tabela, v kateri so prikazane vse vnesene vrste vplačil in izplačil. Vrsta vplačil nam pove, v kakšni obliki smo dobili denar v blagajno (gotovina, kartice, čeki, boni,…), vrsta izplačil pa v kakšni obliki smo denar izločili iz blagajne.

Pri vnosu načinov vplačil in izplačil moramo izpolniti sledeče podatke:

·      Šifra – vnesemo šifro vplačila oz. izplačila. Program nam predlaga prvo naslednjo prosto številko.

·      Naziv - vpišemo naziv vplačila oz. izplačila. Npr. gotovina, boni, čeki,…

Natisni