Mesečni seštevek 24 in 240

Po navodilih Ministrstva za javno upravo, ki jih je Ministrstvo izdalo poleti lani ter po posvetu z njimi (konec lanskega leta) smo uskladili izračun nadomestil. V nadaljevanju vam podajamo navodilo, kako si uredite sistem obračuna, da bo obračun nadomestil usklajen z navodilom Ministrstva za javno upravo.

Več na spodnji povezavi:

Mesečni seštevek 24 in 240

Natisni