Materialna sestvnica fantomskega sklopa

Za fantomske sklope se njegovo materialno sestavnico izdela na enak način kot za vse ostale polizdelke/izdelke:

Seveda mora tudi fantomski sklop nastopati kot sestavina svojemu nadrejenemu identu v njegovi materialni sestavnici; npr.:

Natisni