Kopiranje in storno temeljnice

Storno in kopijo celotne temeljnice lahko napravimo z izvozom podatkov v datoteko promet.w-1 in jo direktno uvozimo v posredno knjiženje.

 Kopiranje in storno temeljnice

Natisni