Kopiranje obračunskih podatkov zaposlenih

Ta funkcija omogoča kopiranje podatkov "Neposrednega vnosa" iz izbranega obračuna v odprti obračun. Odpre se nastavitveno okno za kopiranje.

 


 

Šifra zaposlenega  – nabor zaposlenih, za katere naj se izvede kopiranje (od – do šifre)

Gumb "Izberi" - odpre preglednico zaključenih obračunov, iz katerega naj se kopira.

Leto

Mesec

Zaporedna številka

Vnesemo obdobje obračuna, iz katerega naj se podatki kopirajo

Izravnava ur – označimo, če želimo, da se pri kopiranju izravna razlika števila ur med mesecem, iz katerega se kopira in mesecem, v katerega se kopira.

Šifre vrst obračuna za izravnavo ur – vnesemo oziroma izberemo šifre, vrst obračuna, pri katerih naj se izvede izravnava :

Redno delo – šifra vrste obračuna, pri kateri se izvede izravnava ur prisotnosti

Invalidnina - šifra vrste obračuna, pri kateri se izvede izravnava ur invalidnine

OPOZORILO : v primerih, ko zaposleni v mesecu, iz katerega se kopira, nima polnega fonda ur (nova zaposlitev, krajši delovni čas… ) je treba podatke posebej preveriti in uskladiti. Ker gre za kopiranje, to velja za vse podatke.

Natisni