Kopiranje naročila

  • Podatke naročila iz preglednice kopiramo tako, da najprej v preglednici Naročila Kupcev označimo izbrano naročilo, nato pa kliknemo na gumb  - Prenesi zapis iz…(ALT+Insert).
  • Po koncu kopiranja se odpre naslednje obvestilo:

Natisni