Kontrolna bruto bilanca

Kontrolna bruto bilanca je bruto bilanca, ki poleg poknjiženih vknjižb v glavni knjigi upošteva še vknjižbe, ki so v posrednem knjiženju. Na voljo imamo več izpisov: Kumulativno bruto bilanco, Bruto bilanco s prometom, Bilanco na dan, Bilanco prihodkov in odhodkov ter Bilanco posrednega knjiženja. Bilanca posrednega knjiženja upošteva samo vknjižbe, ki jih imamo v porednem knjiženju.

Natisni