Konti za obresti po analitikah

V šifrant Konti za obresti po analitikah vnesemo konte, za katere bomo prenašali stanja iz DK pri Uvoz podatkov za obresti po analitikah. Ko v meniju Šifranti kliknemo na Konti za obresti po analitikah, se nam odpre preglednica Konti za obresti po analitikah, ki je prikazana na spodnji sliki.

Natisni