Kode namena pri izplačilu plače

Obvestilo- kode namena

Kode namena - plača

Natisni