Knjiženje prejetih računov skozi Dvostavno knjigovodstvo s 1.7.2013 dalje

Knjiženje domačega prejetega računa

Ko prejmemo domači račun  z datumom opravljene storitve do vključno 30.6 2013, nam program na podlagi datuma opravljene storitve v Davčni knjigi označi, da gre za Staro stopnjo ddv-ja. Sami izberemo še Vzorec.

 Prejeti računi po 1.7.2013

Natisni