Knjiženje plačil

Ob kliku na gumb Vnesi zapis se odpre okno Knjiženje plačil, ki omogoča knjiženje posameznih plačil v Knjigo plačil.

 

 

Oglejmo si pomen izbir v tem oknu:

·    Številka prometa – izpisana je zaporedna številka vknjižbe dokumenta v Knjigi prihodkov in odhodkov ali Knjigi terjatev in obveznosti. Poleg okenca je izpisano, za katero knjigo gre. Ta podatek se vstavi samodejno in ga tu ne moremo spremeniti.

·    Številka plačila – izpisana je zaporedna številka plačila. Tudi ta podatek se vstavi samodejno in ga tu ne moremo spremeniti.

·    Datum dokumenta – vpišemo datum plačila. Če je datum plačila pred datumom dokumenta, program javi napako, vendar lahko plačilo kljub temu vknjižimo.

·    Dokument – vpišemo oznako dokumenta oz. plačila, ki jo izberemo sami ali pa jo prepišemo s prejetih listin, npr. bančnega izpiska. Oznake izberemo tako, da nam pozneje olajšajo iskanje podatkov. Enako oznako pripišemo na dokument, ki je povezan s plačilom, npr. račun.

·    Opis vknjižbe – podamo kratek opis vknjižbe, s katerim si bomo pomagali pri iskanju podatkov.

·    Znesek – vpišemo znesek na dokumentu.

Natisni