Knjiženje inventurnih razlik

Namen programa je knjiženje inventurnih manjkov in viškov. Ob kliku na gumb knjiženje inventurnih razlik se nam za vsak zapis, kjer knjižna količina odšteta od dejanske količine ni enaka nič, prenese en zapis v prometno tabelo osnovnega sredstva (spremembe vidne na kartici). Ko program poknjiži, nas obvesti s sporočilom o končanem knjiženju.

 

Natisni