Knjige naročil

  • Šifrant Knjige naročil je preglednica, ki prikazuje vsebino šifranta knjig naročil. Knjige naročil omogočajo več ločenih knjig naročil kupceal in/ačo dpbaviteljem.

Natisni