Kartica strank

Če izberemo Kartica strank, se odpre spodaj prikazano okno:

 

Izpis podatkov omejimo glede na Od do poslovnega leta in obdobja, do  Od do šifre stranke, Od do prve gruče stranke (v primeru uporabe programa Obračun storitev je to Skupina/Razred) ter Od do druge gruče stranke.

  • Seštevek po obdobjih – Če izberemo seštevek po obdobjih, bodo na izpisu dodane vrstice seštevkov za posamezno obdobje
  • Zaključene kartice – Če izberemo zaključene kartice, bo na koncu izpisa še seštevek vseh
  • Izpis računov in plačil po storitvah: polje je aktivno samo, če imate Nastavitve programa – zavihek Povezave – polje Računi po storitvah je obkljukano. V primeru, da boste polje Izpis računov in plačil po storitvah obkljukali, potem boste za vsak račun in plačilo dobili informacijo po storitah.
  • Osnovna razvrščanje – v spustnem seznamu izberemo med razvrščanjem po Šifri stranke, Po prvi gruči stranke (v primeru uporabe programa Obračun storitev je to Skupina/Razred), Po drugi gruči stranke in Nazivu stranke.
  • Dodatno razvrščanje pomeni, da znotraj osnovnega razvrščanja podatke razvrščamo še po enem kriteriju. To lahko Po datumu ali Po številki računa.
  • Opis liste – vpišemo besedilo, ki se bo izpisovalo v glavi izpisa.

Kliknemo na Tiskaj. Odpre se okno, kjer izberemo vzorec, na podlagi katerega bomo pripravili izpis. Z instalacijo programa SPR dobimo SAOP vzorec, lahko pa oblikujemo tudi svoj izpis.

Natisni