Kalo

Izpis omogoča pregled podatkov o kalu. Omogoča primerjavo knjiženih odpisov in inventurnih razlik in podatke primerjati z dovoljenim kalom in vrednostjo prejemov v izbranem obdobju. Obdelujejo se samo podatki za artikle, ki imajo izpolnjeno šifro skupine za kalo.

 • Poslovalnica – vpišemo ali izberemo poslovalnico, za katero želimo pregledovati kalo.
 • Skupina za kalo – vpišemo oziroma izberemo skupino za kalo, za katere želimo prikazati podatke.
 • Izloči promet – vpišemo oziroma izberemo skupino če želimo, da se določena knjiga prejemov ne upošteva pri prometu prejemov v obdobju.
 • Upoštevaj začetno stanje – obkljukakmo, če želimo, da se za blago, katero v izbranem obdobju ni imelo nobenega prejema, upošteva začetno stanje.
 • Obdobje prometa - datum – vpišemo oziroma izberemo obdobje, katerega promet se bo upošteval pri pripravi poročila. Vnos podatka je obvezen.
 • Odpisi - Vrsta prometa – vpišemo ali izberemo vrsto prometa – negotovinske izdaje ali prejema, ki predstavlja odpise blaga. Če podatek ni vpisan, se odpisi ne upoštevajo pri pripravi poročila o kalu.
 • Inventure - Vrste prometa – vpišemo ali izberemo vrsto prometa - izdaje, ki predstavlja inventure. Če podatek ni vpisan, se inventure ne upoštevajo pri pripravi poročila o kalu.
 • Vrednotenje po – izbor po »maloprodajni ceni z DDV« ali »nabavni ceni«. Privzeta nastavitev je po maloprodajni ceni z DDV.
 • Upoštevaj samo manjke – če je potrjeno, se na izdajah upoštevajo samo podatki s količinami večjimi od 0 (nič).
 • Prikaz artikov – označimo ali želimo imeti na tiskanem poročilu prikazane podatke po artiklih.
 • Prikaz po skupinah artiklov – označimo ali želimo imeti na tiskanem poročilu prikazane podatke po skupinah artiklov.
 • Zbir po davkih – označimo ali želimo imeti na tiskanem poročilu prikazane podatke po stopnjah DDV.
 • Naziv liste – vpišemo ime liste, ki se bo natisnilo v glavi izpisa. Podatek se ohrani in se pri naslednjem izpisu predlaga.
 • Izpis nastavitev – izberemo ali želimo na koncu poročila natisniti nastavitve ob zagonu ali ne

Natisni