Kakšen e-račun mora hraniti proračunski uporabnik?

Do 31.12.2014 ste proračunski uporabniki prejemali in izdajali račune v papirni obliki. Take račune, torej v papirni obliki ste hranili fizično v papirju, saj je papirni račun predstavljal izvirni dokument.
Kakšen pa je izvirni dokument po uvedbi e-računov?  

Iz vidika davčne zakonodaje
DURS v svojem pojasnilu z dne 24.2.2014 navaja, da pristnost izvora dokumenta zavezanec sam določi ali z revizijsko sledjo, naprednim elektronskim podpisom ali z drugimi tehnologijami.

Iz vidika ZVDAGA-A
»Izvirno dokumentarno gradivo« je dokumentarno gradivo, ki je nastalo, bilo prejeto ali poslano pri lastnem poslovanju tretjim osebam. 
 
Torej, iz davčnega vidika bi lahko prejete in izdane e-račune izpisovali in jih hranili v papirni obliki. Iz vidika ZVDAGA-A pa je e-račun izvirna oblika računa in ga morate hraniti v taki obliki.
 
Da upoštevate vse zakonske predpise, morate e-račune hraniti v elektronski obliki, ne v papirni.

Natisni