Kako se lotimo reševati problem, če je bilanca neusklajena?

Najprej je potrebno ugotoviti katera temeljnica je neusklajena - to ugotovimo na pregledu temeljnic za vsako obdobje posebej. Na tem mestu ugotovimo po saldu katera je ta in poskusimo ugotoviti za kateri konto gre in za katero stranko, če gre za saldakontni konto.

Natisni