Javni sektor - Vnos vrste obračuna odsotnost z dela zaradi višje sile (npr. varstvo otrok,…) – G083 – NOVO NAVODILO Z DNE 22.4.2020

Nov interventni zakon tudi za zaposlene v javnem sektorju izenačuje izračun nadomestila za čakanje na delo z nadomestilom za odsotnost zaradi višje sile (varstvo otrok,…).

Tudi odsotnost zaradi višje sile se izračuna v višini 80 % povprečja preteklih treh mesecev, kjer je potrebno tudi upoštevati primerjavo na znesek minimalne plače.

JS - Obračun odsotnosti z dela  zaradi višje sile – NOVO NAVODILO Z DNE 22.4.2020

 

Natisni