JAVNI SEKTOR – karantena – različne oblike nadomestila - dopol.navodilo 6.11.2020

V primeru, ko je zaposlenemu odrejena karantena ter dela od doma ni mogoče organizirati, zaposleni prejema nadomestilo plače za obdobje karantene. Višina nadomestila je odvisna od vzroka za izdajo odločbe o karanteni (15. člen ZIUPDV).

Navodilo je pripravljeno na osnovi obvestila Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport  številka 6030-1/2020/58 z dne 13.8.2020 ter zadnjega protikoronskega zakona ZUUOOP (veljavnost od 23.10.2020 dalje) - sprememba se nanaša na 4. točko navodila - obračun nadomestila v primeru višje sile - VARSTVO OTROK - nova šifra iz metodologije G091. Šifra je bila dodana v iCenter z verzijo 2020.14.006 oziroma novejšo.

JAVNI SEKTOR – karantena – različne oblike nadomestila

Natisni