JAVNI SEKTOR – obračun karantene – različne oblike nadomestila

V primeru, ko je zaposlenemu odrejena karantena ter dela od doma ni mogoče organizirati, zaposleni prejema nadomestilo plače za obdobje karantene. Višina nadomestila je odvisna od vzroka za izdajo odločbe o karanteni (15. člen ZIUPDV).

Navodilo je pripravljeno na osnovi obvestila Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport  številka 6030-1/2020/58 z dne 13.8.2020.

JS – obračun karantene – različne oblike nadomestila

Natisni