JAVNI SEKTOR - Obračun čakanja na delo ter nadomestila za višjo silo od 1.5.2020 dalje POPRAVITE FORMULO ZA IZRAČUN ZNESKA!!!

Zaposleni ima za čas čakanja na delo doma pravico do nadomestila plače in sicer v višini 80 odstotkov od višine njegove povprečne mesečne plače za polni delovni čas iz zadnjih treh mesecev. Nov Zakon o interventnih ukrepih (ZIUZEOP), pa narekuje, da to nadomestilo ne sme biti nižje od minimalne bruto plače. Ta določba se za javni sektor uporablja od 1.5.2020 dalje (plača za mesec maj 2020). Že izplačana nadomestila, ki so bila nižja od minimalne plače, je potrebno od 13.3.2020 dalje poračunati. 

To pomeni, da si morate zaradi tega na  vrsti obračuna za Čakanje na delo in Nadomestilo za višjo silo samo spremeniti formulo pri Znesku.

JS - Obračun čakanja na delo ter nadomestila za višjo silo - od 1.5.2020

Natisni