JAVNI SEKTOR - Obračun čakanja na delo ter nadomestila za višjo silo – obvestilo glede primerjave izračuna z minimalno plačo

Zaposleni ima za čas čakanja na delo doma pravico do nadomestila plače in sicer v višini 80 odstotkov od višine njegove povprečne mesečne plače za polni delovni čas iz zadnjih treh mesecev. Nov Zakon o interventnih ukrepih (ZIUZEOP), pa narekuje, da to nadomestilo ne sme biti nižje od minimalne bruto plače.

Trenutno za javni sektor primerjava na minimalno plačo še ni v veljavi in je še v obravnavi v Državnem zboru.

Iz MJU smo danes (28.04.2020) dobili obvestilo, da morate čakanje in višjo silo obračunati po trenutno veljavnem zakonu, kar pomeni, da ne računate primerjave na minimalno plačo.

Glede na to, da bo sprememba, smo vam navodila napisali tako, kot naj bi to veljalo in se želeli izogniti ponovnim naknadnim poračunom plač. Vendar tega žal tako ne smete obračunati.

To pomeni, da si morate zaradi tega na  vrsti obračuna za Čakanje na delo in Nadomestilo za višjo silo samo spremeniti formulo pri Znesku. Iz šifranta izberite formulo JZ09, ki ima izraz R(0)*R(2)*R(3)/100. Potrdite spremembo in ponovno izračunajte plače (tako vzporedni testni obračun za marec kot plačo za april).

JS_čakanje_dodatno obvestilo

 

Natisni