Javni sektor - novi podatki na delovnih mestih skupine B

V Uradnem listu 68/2017 z dne 1.12.2017 je bila objavljena Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju, ki začne veljati s 1.1.2018 (pri plači za januar 2018).

Katalog delovnih mest za direktorje je bil spremenjen in sicer sta se spremenila podatka Plačni razred brez napr. MIN in Plačni razred z napr. MAX. 

 
Za pravilno pripravo ISPAP datoteke morate obstoječa delovna mesta posodobiti. V nadaljevanju je priložena preglednica z delovnimi mesti skupine B in novimi izhodiščnimi razredi.

Delovna mesta za direktorje

Natisni