Javni sektor - Nadomestilo v višini 50 % zaradi višje sile (varstvo otrok,...) - G083

Zaposleni je v primeru, ko je odsoten z dela zaradi razlogov, navedenih v 6. odstavku 137. člena ZDR-1, upravičen do nadomestila plače v višini polovice plačila, do katerega bi bil sicer upravičen, če bi delal, vendar ne manj kot 70 % minimalne plače. To nadomestilo obračunate zaposlenim, ki so odsotni zaradi varstva otrok, nezmožnosti priti na delo, ker nimajo javnega prevoza, so npr. iz druge države,…

JS_nadomestilo višja sila

Natisni