Javni sektor - Čakanje na delo doma-KP negosp.dejavnosti - NOVO NAVODILO 2.4.2020

Po zadnjem obvestilu MJU je potrebno pri izračunu čakanja na delo sicer upoštevati določila kolektivnih pogodb, vendar pa je pri tem potrebno pri izračunu upoštevati, kar je za delavca ugodnejše (ZDR-1 ali kolektivna pogodba). Vsekakor je v veliki večini primerov za delavca ugodnejši izračun na podlagi ZDR-1, ki predpisuje izračun nadomestila na podlagi povprečja preteklih treh mesecev.

To navodilo velja za naslednje kolektivne pogodbe:

  • Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti RS
  • Druge kolektivne pogodbe, ki imajo za čakanje določen izračun na osnovi povprečja preteklega meseca

 

JS_čakanje na delo doma-KP negosp.dej.-NOVO

Natisni