Izvršbe v SAOP Dvostavno knjigovodstvo

Obdelava izvršbe omogoča:

  • avtomatsko izstavljanje predlogov za izvršbo iz zapadlih neplačanih terjatev in pripravo XML datoteke za uvoz na portal Sodišča,
  • možnost izločanja izbranih izvršb (glede na znesek ali stranko),
  • evidenco pripravljenih izvršb na nivoju stranke na dogodkih v šifrantu strank,
  • knjiženje terjatev za stroške izvršb,
  • preknjiževanje terjatev v izvršbi.

Izvršbe v SAOP Dvostavno knjigovodstvo

Natisni