Izvoz za upravljavca sklada

Z upravljavcem sklada lahko izmenjujemo tri vrste datotek:

Datoteka za posodobitev evidence sklada - vsebuje podatke o delodajalcu (zavezancu) in podatke o zaposlenih (članih sklada). Ime datoteke se izdela v obliki "7-dddddddd-yyyymmdd.kad", kjer "dddddddd" pomeni davčno številko stranke uporabnika in "yyyymmdd" datum izdelave datoteke. Za zavezanca se izvozijo:  davčna številka, registrska številka, šifra dejavnosti, transakcijski račun in drugi podatki, vse glede na stranko uporabnika. Za člane se izvozijo: davčna številka, EMŠO, državljanstvo (v izbrani šifri države mora biti izpolnjena trištevilčna šifra države, sicer program uporabi konstanto 705), podatki KDPZ in drugi podatki, vse glede na podatke zaposlenih.

Datoteka premij zavezanca (delodajalca) - vsebuje podatke o premijah delodajalca iz tekočega obračuna. Ime datoteke se izdela v obliki "5-dddddddd-yyyymmdd.kad", kjer "dddddddd" pomeni davčno številko stranke uporabnika in "yyyymmdd" datum izdelave datoteke. Datoteka se izdela le, če je obračunana vsaj ena premija delodajalca.

Datoteka individualnih premij zaposlenih - vsebuje podatke o premijah zaposlenih tekočega obračuna. Ime datoteke se izdela v obliki "6-dddddddd-yyyymmdd.kad", kjer "dddddddd" pomeni davčno številko stranke uporabnika in "yyyymmdd" datum izdelave datoteke. Datoteka se izdela le, če je obračunana vsaj ena individualna premija zaposlenega.

 

Po potrditvi izvoza se v izbrani mapi izdelajo datoteke (če obstajajo datoteke z enakim imenom, se stare prekrijejo). Po izvozu se odpre predogled izpisa z mapo in imeni izpisanih datotek.

Natisni