Izvoz v Plačilni promet

Če imamo v nastavitvah programa izpolnjene podatke za neposredno povezavo s Plačilnim prometom, lahko izdelamo oba plačilna naloga za obračunane premije (enega za premije delodajalca in enega za premije zaposlenih). Plačilna naloga se izdelata neposredno v programu Plačilni promet na osnovi podatkov obračuna in nastavitev programa glede na navodila upravljavca sklada za KDPZ.

Natisni