Izvoz UPN – priprava datoteke

V modulu SAOP Obračun storitev kliknemo v zgornjem desnem delu okna Obračuni na gumb Izvoz podatkov.

Izvoz UPN

Natisni