Izvoz SPS na ministrstvo

Ta funkcionalnost vam pripravi datoteko, ki jo je mogoče uvoziti na portal MIZKŠ in ki vsebuje informacijo o številu dni odsotnosti. V datoteko program vključi otroke, ki imajo vpisan EMŠO in ki imajo označeno v obračunu, da jem pripada sofinanciranje plačila staršev. Z novo funkcionalnostjo prihranite na času in možnost napak se zmanjša, saj ni več ročnega prepisovanja podatkov.

Odpre se nam pogovorno okno, v katerem izberemo leto in številko obračuna za poročanje ter kliknemo Potrdi.

 

Program nas obvesti o uspešnosti prenosa  .

 

Od tukaj dalje delamo na portalu MIZKŠ.

 

Vse kar je potrebno storiti je, da pri vnosu odsotnosti, ikona Hitri vnos na zaslonu SPS 1015, s klikom na Browse poiščete mesto, kamor ste iz iCentra shranili datoteko s pripravljenimi podatki, ter kliknete Uvoz podatkov.

 

 

Pri uvozu podatkov je EMŠO zelo pomemben: vsem upravičencem, katerih EMŠO je vsebovan v uvoženi datoteki, vpiše pripadajoče dneve odsotnosti. Nato shranite podatke, enako kot bi to storili, če bi odsotnost vnašali ročno.

 

V primeru, da za določene otroke EMŠO iz datoteke na portalu ne najde, tega otroka izpusti in javi »ZGODILA SE JE NAPAKA. NAPAČNE VRSTICE SO BILE IZPUŠČENE«. V tem primeru morate za izpuščene vrstice ugotoviti, kje je vpisan napačen EMŠO (v programu Obračun storitev ali na portalu MIZKS) ter EMŠO popraviti. Izpuščene vrstice lahko ročno dodate ali pa ponovite uvoz. Uvoz datoteke lahko ponavljate, saj se ob vsakem uvozu podatki prejšnjega uvoza prekrijejo.

Natisni