Izvoz šifranta Artikli - Tipi skladišč

Podatke iz šifranta Artikli – Tipi skladišč izvozimo v besedilno datoteko. Ob kliku na gumb   - Izvoz podatkov se odpre meni, kjer izberemo »Artikli –Skladišča«. Odpre se okno, kjer podamo podrobnosti za želeni uvoz.

V primeru na sliki so prikazane možnosti, ki so na voljo pri izvozu.

Področje – vpišemo oziroma izberemo mapo v katero se izvozijo podatki iz o artiklih vezanih na tip skladišča.

Podatki se izvozijo v datoteko z imenom MSPArtikliTipSKL.txt.

Natisni