Izvoz šifranta Artikli - Skladišča

Podatke iz šifranta Artikli – Skladišča izvozimo v besedilno datoteko. Ob kliku na gumb   - Izvoz podatkov se odpre meni, kjer izberemo »Artikli –Skladišča«.

V primeru na sliki so prikazane možnosti, ki so na voljo pri izvozu.

Področje – vpišemo oziroma izberemo mapo v katero se izvozijo podatki o artiklih vezanih na določeno skladišče.

Podatki se izvozijo v datoteko z imenom MSPArtikliMinZal.txt.

Natisni