Izvoz podatkov za TPD

Podatke za TPD pripravljamo v meniju Pregled, v preglednici Hitri pregled odprtih postavk – stranke. S klikom na gumb za izvoz podatkov () se odpre okno:

 

Izpolniti moramo sledeče podatke:

·      Izvoz strank - polje mora biti označeno s kljukico.

·      Mapa in ime datoteke – obvezno vpišemo mapo, kamor bomo shranili podatke. Ime datoteke mora vsebovati končnico, priporočamo txt.

·      Izvoz podatkov v ISAM (KMP-0) – polje mora biti označeno s kljukico.

·      Mapa podatkov v ISAM (KMP) –  vpišemo mapo kamor se nam bo shranila datoteka s podatki za TPD. To datoteko potrebujemo v primeru, ko imamo TPD instaliran  na isti  lokaciji kot KMP. V takem primeru imamo v  TPD-ju v meniju uporabnik in računalnik – splošne nastavitve – direktorij KMP vpisan direktorij , kjer se KMP nahaja.  Isti direktorij vpišemo v to polje.

·      Izvoz podatkov v arhiv ISAM (KMP) – polje moramo označiti s kljukico

·      Mapa podatkov za arhiv ISAM (KMP) - vpišemo mapo kamor se nam bo shranila datoteka s podatki za TPD. To datoteko potrebujemo v primeru, ko imamo TPD na drugi lokaciji kot KMP. V tem primeru se pripravijo podatki v obliki arhiva. V TPD jih  uvozimo v meniju Varovanje podatkov – prepis z diskete – odprte postavke.

·      Potrdi ali Opusti – s potrditvijo nastavitev se izvozijo podatki.  Po končanem izvozu se odpre okno, v katerem je zabeleženo število izvoženih zapisov:
 

S potrditvijo se odpre okno v DOS okolju, ki pripravi podatke.

Natisni