Izvoz podatkov za ISPAP – dopolnitve z verzijo 2020.015

V ISPAP datoteko smo z verzijo 2020.015 dodali tudi poročanje premij za Modro zavarovalnico (KDPZ). Premije se poročajo na šifri M010.

Premije je potrebno poročati samo enkrat za posamezen obračunski mesec. Zaradi tega smo izvoz podatkov v ISPAP datoteko dopolnili. Polje Izvoz premij KDPZ (M010) označite s kljukico, ko pripravljate datoteko iz obračuna, v katerem ste obračunali plače. V vseh ostalih obračunih, iz katerih pripravljate ISPAP datoteko to kljukico odstranite (npr. dodaten obračun plač, odpravnina, regres,…)

Izvoz podatkov za ISPAP – dopolnitve

Natisni