Izvoz podatkov ISPAP za plačo za mesec december 2019

Pri plači za mesec december 2019 (izplačilo v januarju 2020) je potrebno posredovati tudi podatke o številu zaposlenih (Kadrovski načrt) po virih financiranja. V ta namen morate pri tej plači  podatek Kadrovski načrt označiti s kljukico in datoteko po običajnem postopku uvoziti na AJPES odjemalec.

ISPAP december 2019 

Natisni