Izstavitev opominov

·      Leto – ponudi se poslovno leto iz preglednice opominov.

·      Datum opomina od .. do  – izberemo datum, za katere želimo izstaviti opomine.

·      Stopnja – izberemo stopnjo za katero bomo izstavili opomine in izberemo vzorec opomina, ki smo ga predhodno oblikovali v nastavitvah programa. To je lahko opomin v tujem jeziku, opomin s posebnimi klavzulami, …  Program ponudi privzete obrazce iz nastavitev programa.

·      Stranka od .. do – izberemo stranke za katere želimo izstaviti opomine.

·      Znesek odstopanja .. do – vpišemo znesek odstopanja od .. do. Vpišemo znesek odstopanja za kateri se nam ne bo še izstavil opomin, ter bomo še vedno opominjali. Znesek se vpisuje v primeru da imamo v nastavitvah nastavljeno opominjanje Stopenjsko na saldo dokumenta.

·      Shrani opomine v PDF obliki – to možnost izberemo v primeru, če želimo, da se nam pripravijo opomini na strankah v pdf obliki.

S klikom na Potrdi se nam bo pripravila pisna oblika opominov, ki bo kot dokument shranjena v dokumentacijski sistem, pot do tega dokumenta pa bo zapisana v priponko posameznega izstavljenega opomina. Tako izstavljene opomine je potem možno tiskati posamezno ali pa v paketu.

 

Tiskanje opominov

Tiskamo lahko samo izstavljene opomine, torej samo tiste vrstice, ki so obarvane rdeče. Opomine lahko tiskamo posamezno ali paketno. Posamezno tiskamo tako, da se v preglednici postavimo na vrstico izbranega opomina in pritisnemo gumb . V kolikor želimo opomine tiskati v paketu ali pa želimo izpis seznama opominov pritisnemo na gumb za tiskanje .

Pri Tiskanju opominov oz. Izpisu seznama opominov se lahko omejimo z naslednjimi parametri:

·      Za leto – predlaga se leto iz preglednice opominov.

·      Stranka od..do – vpišemo stranke za katere želimo natisniti opomine.

·      Datum opomina od..do izberemo datum, za katere želimo tiskati opomine.

·      Paket od..do – vpišemo katere pakete opominov želimo tiskati.

·      Stopnja opomina od..do – izberemo katero stopnjo opomina želimo natisniti.

·      Od številke opomina…do – izberemo katere številke opominov želimo natisniti.

·      Nastavitve preglednice – izberemo v kolikor želimo natisniti vse opomine, ki smo jih predhodno prikazali v preglednici. Ob tej izbiri ostalih omejitev ne vpisujemo.

Natisni